Rentiranje aparata

Rentiranje ili Outsourcing je rešenje koje će kompaniji doneti ušedu i do 40%. Kako?

  • Najčešće kod rentiranja koristimo multifunkcijski uređaj  a cena otiska samog uređaja je mnogo manja od cene otiska pojedinačnih uređaja
  • Koristiće se uređaji koji će zadovoljavati potrebe firme time broj korisnika i uređaja ce biti adekvatan i smanjuje se mogućnost preopterećenja ili nedovoljnog iskorišćenja uređaja.

 

https://techpartnerteam.com/wp-content/uploads/2020/02/service-repair-image-901x639.jpg

Postoji više paketa koji mogu da se prilagođavaju potrebama kompanije.
U mesečnu cenu zakupa aparata uključen je određen broj otisaka, servis, popravke, potrošni materijal i rezervni delovi osim papira.
Paket se pravi po potrebama firme uz prethodnu analizu i studiju slučaja o smanjenju troškova

Vi plaćate samo cenu po kopiji preko dogovorenog baznog paketa kopija

Mi vam besplatno obezbeđujemo: fotokopir aparat, potrošni materijal (toner), rezervne delove, servisnu podršku i brzu intervenciju na terenu.

Outsourcing modela (OUTM) nudi niz prednosti, a samo neke od njih su:

Pouzdanost rešenja – Zastoji u radu po ovom modelu su praktično svedeni na minimum zahvaljujući konstantom nadzoru nad flotom opreme i blagovremenom reakcijom u slučaju problema, kao i dostupnostšću  zamenskih uređaja.

Mogućnost planiranja i tansparentnost troškova – svi troškovi OUTM prikazani su na jedanom dokumentu – fakturi na mesečnom nivou koja sadrži sve ugovorom definisane troškove nastale u toku jednog meseca. Nema skrivenih troškova,  a mogućnost bilo kakve zloupotrebe ne postoji, ili je svedena na minimum.

Investiciona ulaganja – Capex prelazi u Opex, ne postoji obimna administracija vezana za osnovna sredstva, popise i slično. Laka tranzicija u slučaju povećanja/smanjenja potreba za novom opremom, migracija na rentabilne modele bez brige o tome šta učiniti sa uređajima koji više nisu adekvatni za upotrebu.

Prekompozicija ljudskih resursa – na poslove koji su od većeg interesa za korisnika ,dok poslovi koji su oduzimali vreme prelaze na davaoce usluge OUTM.