Upravljanja dokumentima

Upravljajte vašim biznisom dok mi upravljamo vašim štampačima&kopirima.

Pratite, pristupajte, upravljajte i snimite digitalne datoteke sa bilo kog mesta, sa bilo kojeg mesta na svetu.

Dva vodeća branda u domenu štampača, HP i CANON nam donose svoja najbolja rešenja u upravljanja dokumentima.

Rešenja koja nam donose lakoću, efekasnost i pouzdanost.

//techpartnerteam.com/wp-content/uploads/2020/01/upravljanje.fw_.png
  • HP - Web Jetadmin - Rešenje za kontrolu štampe

Poslovni trendovi pokreću korak od pojedinačnih zadataka ka složenim radnim tokovima i od centralizovane strukture ka distributivnijim okruženjima - sa filijalama i radnicima u telekomunikacijama.

Praćenje svih uređaja na mreži - uključujući one na udaljenim lokacijama - može trošiti IT resurse.

HP Web Jetadmin može vam uštedeti vreme sa njegovom sposobnošću automatskog otkrivanja IP adresa novog uređaja, brzog i jednostavnog postavljanja grupnih pravila i konfiguriranja ili promene mrežnih postavki uređaja za početno aktiviranje ili nakon instalacije.

Optimizirajte upotrebu uređaja na mreži

Upotrebite HP Web Jetadmin kako biste pomogli optimizirati i zaštititi vaše snimke i ispise s efikasnim upravljanjem flotom štampača i izvštavanjem.

Lako konfigurirajte svoju flotu za uštedu troškova - kao što je neispravno dvostrano štampanje.
Uspostavite pravila upravljanja flotom štampača  kao što su tko može pristupiti određenim specifikacijama HP Web Jetadmin i na kojim uređajima.
Uspostavite pravila krajnjeg korisnika za pomoć u kontroli troškova, poput pristupa boji ili zaštite osjetljivih podataka u poslovima ispisa.
Identificirajte uređaje koji su potencijalno nedovoljno iskorišteni ili sa određenom funkcionalnošću koje je moguće premestiti kako bi se zadovoljile promjenjive poslovne potrebe.
Pristupite kritičnim informacijama o flotom štampača - statusu, konfiguraciji, upozorenjima, grupama, zalihama i rešavanju problema - na jednom ekranu.

  • Canon - uniFLOW OUTPUT MANAGER - Rešenje za kontrolu štampe

Canon uniFLOW Output Manager je potpuno modularno softversko rešenje za kontrolu štampe koje se može prilagoditi potrebama svakog preduzeća bez obzira na njegovu veličinu. Brz, moćan i krajnje jednostavan za upotrebu omogućiće vam da po najpovoljnijoj ceni odštampate sve što poželite i da pri tom tačno znate koliko i gde ste uštedeli.

Ovaj softver to čini pomoću nadzora ko, gde i kako štampa, i pomoću automatskog preusmeravanja štampanja na najekonomičnije uređaje.

Njegovom upotrebom rukovodioci dobijaju efikasniju kontrolu i upravljanje nad celom flotom biroopreme, a sama organizacija štedi novac u svom budžetu i vreme svojih zaposlenih.

uniFLOW Vam obezbeđuje viši nivo sigurnosti ispisa, jer se više neće dešavati da dokumenta stoje na štampaču po nekoliko sati ili ceo dan, niti će se dešavati da neko uzme Vaša dokumenta sa štampača.

Štampa dokumenata će početi tek nakon što se korisnik koji je zadao štampu identifikuje na uređaju pomoću nekog od raspoloživih metoda identifikacije i odabere iz liste dokument koji će štampati.

  • Canon - Therefore (DMS) - Upravljanje dokumentima

Upravljanje dokumentima počinje od prijema, skeniranja i skladištenja na nekoj lokaciji. Sigurnost i način njihovog pronalaska je veliki izazov sa svaku kompaniju.

Generalno postoje četri najčesća skladištenja:
Folderi računara: dobra i logična struktura, ali različiti ljudi je koriste na različite načine, zavisno od ličnih sklonosti.
Mail Sanduče za elektronsku poštu: mogućnost personalizovane strukture foldera, koja je često različita od strukture folder ana računaru.
Ormani za arhiviranje dokumenata: oni mogu da budu za jednu osobu, ili posebno ustrojeni za odeljenje ili čitavu firmu, čak i tada, njihova struktura često se razlikuje u zavisnosti od zaposlenih ili odeljenja koja ih koriste.
USB memorije: možemo da koristimo za arhiviranje rezervnih kopija ličnih dokumenata, ili da premestimo dokumenta na druga mesta za skladištenje.

Svaki poseduje jedan deo informacije koji može a ne mora biti ažuran. Kao posledica toga, postoji velika opasnost da se dokumenta izgube, da budu izložena neovlašcenom pristupu, da budu ukradena i uništena.
Hijerarhijska struktura u obliku stabla. Iako je to jasan i logičan način čuvanja dokumenata, svaka hijerarhija je različita jer ljudi imaju različite poslove i jer razmišljaju na različit način.
Kada sistemi postanu preveliki, i kada sadrže informacije koje potiču od nekoliko osoba, to postaje veliki problem.
Ljudi dupliraju dokumenta umesto da ih kopiraju u sisteme za skladištenje – u svoje sanduče za elektronsku poštu, na lokalni disk, mrežni uređaj ili na USB memorijski uređaj, tada je teško zapamtiti koja verzija je najnovija.

Rešenje je odustati od hijerarhijske strukture u obliku stabla i umesto toga postavljamo vam samo dva pitanja:

Kod Upravljanje dokumentima dve bitne informacije su vrsta dokumenta i njihovo označavanje radi identifikacije i pronalaska.
U Therefore sistemu za upravljanje dokumentima skenirani i arhivirani ugovor možete označiti direktno sa ekrana multifunkcijskog uređaja gde skenirate. Na sličan način, dokumente možete označiti praktično sa svake aplikacije.
Zbog postojanja oznaka nema potrebe za bilo kakvom hijerarhijskom strukturom, a pošto svako ko ima pravo pristupa može da pretražuje dokument iz centralne memorije, nema potrebe za dupliranjem dokumenata. Sada imate samo jedno mesto za skladištenje, pretraživanje, distribuciju i obezbeđivanje dokumenata.

Therefore pruža:
Proces rada s dokumentima
Arhiviranje elektronske pošte
Paketno skeniranje
Bezbednost dokumenata
Automatsko prikupljanje izlaznih dokumenata iz informacionih sistema.
Skladištenje na bezbednom mediju u slučaju otkaza sistema.